Соопштенија од седници на Советот

Во прилог ги поместуваме информациите од одржаните седници на регионалниот совет.
За повеќе информации контактирајте не.

Одржана Шеста седница на Совет за развој на Источен плански регион

На ден 20.07.2018 година се одржа Шестата Седница на Советот за развој на Источен плански регион во општина Берово.

Повеќе...