Новости

Реизбран Градоначалникот на Кочани Г-дин Ратко Димитровски за Претседател на Советот за развој на Источен плански регион.

На 21 та редовна Седница на Советот за развој на Источен плански регион одржана на 31.08.2011 година во општина Пехчево како една од точките на дневен ред беше и избор-реизбор на нов Претседател на Советот за развој на Источен плански регион. 

Како единствен кандидат за оваа позиција, од страна на Градоначалникот на општина Пехчево Г-дин Јованчо Станоевски беше предложен Градоначалникот на општина Кочани, Г-динот Ратко Димитровски кој и досега ја вршеше оваа функција. Предлогот беше ставен на гласење и едногласно усвоен односно динот Ратко Димитровски беше реизбран и неговиот мандат ке трае во наредните две години.
Повеќе...