Language switcher

Social

 

Име на проектот: 
„Изработка на Урбанистички планови за села во Источниот плански регион Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево“

Партнери:
 

Финансирани од:
 

Буџет на проектот во денари:
 

Реализиран (Да/Не):