Резултати од успешно реализираниот проект “Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН” CB006.1.11.038

Во периодот октомври 2016 - октомври 2018 година, Центарот за развој на Источен плански регион го реализираше проектот “Зелени згради за заедничка зелена иднина-ГРЕЕН” CB006.1.11.038, финансиран од Првиот повик на Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020.

Целта на проектот беше преку заеднички напори да се даде придонес во подигање на свеста кај населението во сите сфери, за важноста на климатските промени и подобрување на животната средина преку намалување на емисиите на стакленички гасови. Во текот на реализација на проектот низ серија на најразлични и атрактивни активности се даде придонес во стекнување на нови знаења за успешно искористување, зачувување и управување со природните ресурси а со тоа и подобрување на целокупниот квалитет на живот на населението во прекуграничниот регион.

Повеќе...

Увид во градежни работи за проект „Изградба на Етно парк – Зрновци фаза 2“

Центарот за развој на Источен плански регион ги привршува активностите за успешна реализација на проектот "Изградба на етно парк Зрновци фаза II" финансиран од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година.

Повеќе...

Втора форумска сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата“, оддржана на 13.02.2020 (четврток) во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“

Центарот за развој на Источен плански регион заедно со Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој “ ја отпочна втората фаза на Регионални форуми на заедницата.

Повеќе...

Прва форумска сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата“, оддржана на 06.02.2020 (четврток) во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“

Во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ финансиран од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската Агенција за развој и соработка, Центарот за развој на Источен плански регион започна со реализација на вториот циклус на регионални форумски сесии во рамки на отворената Грантова шема за инвестициски проекти на планските региони во областа на социјалната инклузија за 2020 година.

Повеќе...

Конзервација и реставрација на црквата „Свети Власие“ Археолошки локалитет ИСАР-Штип

Project “Cultural bridge through the centuriesCBC006.2.21.107

ANNOUNCE

Center for Development of East Planning Region is launching a tender procedure for CONSERVATION AND RESTAURATION OF THE CHURCH "Sveti Vlasie", Archeological Site ISAR-Shtip, Republic of North Macedonia with Ref. № CBC006.2.21.107 / 02. The tender procedure is under the implementation of project Cultural bridge through the centuries - CBC006.2.21.107 with financial assistance from the Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria – North Macedonia Programme 2014 - 2020. The tender dossier is available for inspection at Center for Development of East Planning Region, str. Vancho Prke 119, second floor, 2000 Stip and published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;   www.eastregion.mk; https://e-nabavki.gov.mk

The deadline for submission of tender is 06.04.2020, 10:00 (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/www.eastregion.mk

The tender dossier is available HERE.

Работилница за предлог концепти за иновативен проект „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“

Бизнис Центарот за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија при Центарот за Источен плански  регион  во соработка со Министерството за локална самоуправа  и Швајцарската агенција за соработка и развој , на ден 28.01.2020 година во Штип, хотел Изгрев, одржа работилница во рамките на проектот ,,Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“. Темата на оваа работилница беше „Имплементација на иновативен проект во Источен плански регион“.

Повеќе...

Промотивна прес конференција на проектот „Културен мост низ вековите“

На 17 јануари 2020 година се одржа промотивна прес конференција за проект „Културен мост низ вековите“.

Проектот „Културен мост низ вековите“ се финансира во рамки на INTERREG-IPA Програма за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија – Р.С. Македонија 2014-2020, во која Водечки партнер е Народно Читалиште „Георги Тодоров 1885“ од општина Белица, Р.Бугарија и Центарот за развој на Источен плански регион, како проектен партнер два.

Повеќе...

ИПР започна со обуките за наставниот кадар за функционирање на сензорните соби во Штип и Кочани

Од 13 јануари започнаа тридневните обуки во Штип и Кочани за оспособување на стручниот кадар кој ќе работи во сензорните соби . Обуките се одржаа во ОУ Тошо Арсов во Штип и  ОУ Малина Поп Иванова во Кочани. Планираните обуки во Делчево ќе започнат на 16 јануари во Дневниот центар .

Повеќе...

Сензорни соби во Штип, Кочани и Делчево за подобра интеграција на децата со потешкотии во развојот од ИПР во образовниот систем и општеството.

 На 23 декември 2019 година во ОЈУДГ Астибо Штип се одржа свечена промоција  на Проектот: Здрави деца – сигурна иднина.  Проектот  е финансиран од страна на Швајцарска амбасада и Министерство за локална самоуправа,а е имплементиран од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион во соработка со ОЈУДГ Астибо - Штип.  Примарна цел на проектот е подобра интеграција на децата со потешкотии во развојот од ИПР во образовниот систем и општеството.

Повеќе...

Страница 1 од 34