Јавен повик за „Организација на настани, печатење, транспорт, консултантски услуги и изнајмување на опрема“

Project “Cultural bridge through the centuries” CB006.2.21.107

ANNOUNCE

Center for Development of East Planning Region is launching a tender procedure for Organization of events, printing, transportation, consultancy and rent of equipment in Shtip, Republic of North Macedonia with Ref. № CB006.2.21.107/01. The tender procedure is under the implementation of project “Cultural bridge through the centuries” - CB006.2.21.107/01 with financial assistance from the Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria – North Macedonia Programme 2014 - 2020. The tender dossier is available for inspection at Center for Development of East Planning Region, str. Vancho Prke 119, second floor, 2000 Stip and published on following websites: 

http://www.ipa-cbc-007.eu/;   www.eastregion.mk

The deadline for submission of tender is 22.11.2019, 10:00 (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on following websites: 

http://www.ipa-cbc-007.eu/www.eastregion.mk

The tender dossier is available HERE.

Зборник со добри практики за рамномерен регионален развој во источен регион

Го објавувавме Зборникот со добри практики за рамномерен регионален развој на источен регион кој произлезе од Меѓународната конференција „Добри практики за регионален развој во источен регион“ која се одржа во Штип од 12-15 септември 2019 г. во мултимедијалниот центар „Киро Глигоров“. Зборникот преземете го тука или кликнете на сликата од оваа објава.

Овој Зборник е изработен од страна на Центарот за развој на Источен плански регион во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ кој е финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа (МЛС) и Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ). За содржината на Зборникот е единствено одговорен Центарот за развој на Источен плански регион и истиотне ги одразува ставовите на МЛС и СДЦ.

Повеќе информации за зборникот:

 • Публикација: Зборниксо добри практики за рамномерен регионален развој во Источен регион
 • Меѓународна Конференција:„Добри практики за регионален развој во Источен регион“
 • Организирана во рамки на проектот: „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“
 • Место на одржување:Мултимедијален Центар „Киро Глигоров“ - Штип
 • Времетраење: 12 - 13 Септември 2019 година
 • Организатор: Центар за развој на Источен плански регион - Штип
 • Подготвил: Еуро Виста КонсалтингДОО - Струмица
 • Учесници: Центри за развој на планските региони, Општини, Јавни Комунални Претпријатија,
 • Граѓански организации, МСП и претприемачи, Организации за поддршка на МСП, Министерства,
 • Агенции и институции на национално ниво, Експерти од земјата и странство, Донаторски
 • организации

Потпишување на Договор за јавна набавка на стоки за набавка и монтажа на опрема во сензорни соби во Штип, Кочани и Делчево, за потребите на на иновативниот проект: „Здрави деца – сигурна иднина“ во рамките на Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен реги

На 18-ти септември 2019 година, Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша Договорот за јавна набавка на стоки за набавка и монтажа на опрема во сензорни соби во Штип, Кочани и Делчево, за потребите на иновативниот проект: „Здрави деца – сигурна иднина“ во рамките на Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“.

Повеќе...

Корекција по Јавен повик бр. 05-346 од 28.08.2019 година

CORRIGENDUM No: 01
to the
CONTRACT NOTICE

Publication reference: 05-346 CBC006.2.21.028/01

Subject: RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF MULTICULTURAL CENTRE
Location:
North Macedonia, East planning region

The announcement is corrected or modified as follow:
Instead of: “The deadline for submission of tender is 04.10.2019, 10:00 (local time)”
Read: “The deadline for submission of tender is 27.09.2019, 12:00 (local time)”


All other terms and conditions of the contract notice remain unchanged. The above alterations and/or corrections to the contract notice are integral part of the contract notice.

Меѓународна Koнференција „Добри практики за регионален развој во Источен плански регион“

Центарот за развој на Источниот плански регион на ден  12 и 13 Септември во Конференциската сала на Мултимедијалниот Центар „Киро Глигоров“ во Штип организира Меѓународната конференција „Добри практики за регионален развој во Источен регион“.

Повеќе...

Потпишан Договор за изградба на Регионалниот музеј на ретки минерали

На 11.09.2019 година во просториите на општина Пробиштип се потпиша Договорот помеѓу Центар за развој на Источен плански регион и Промонтинг ДООЕЛ Скопје за Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали“ во Пробиштип. Проектот е дел од годишната листа на проекти за 2019 година од Програмата за развој ан Планските региони.

Повеќе...

Источниот плански регион беше домаќин на Делегација од Република Словенија

Во Периодот од 26-29.08.2019 година, делегација од Општина Жалец и Развојната агенција Савиња го посетија Источниот плански регион. Целта на посетата беше взаемно промовирање на меѓународните пријателски, професионални и стручни односи помеѓу двата региона како и да се прошири досегашната соработката помеѓу општините кои припаѓаат на регионите, институциите, бизнис секторот, граганските организации итн. 

Повеќе...

Реконстукција со адаптација на Мултикултурен Центар во општина Кочани

Project “Our common past-road to the joint futureCB006.2.21.028

ANNOUNCE

Center for Development of East Planning Region is launching a tender procedure for RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF MULTICULTURAL CENTRE in Kocani, Republic of North Macedonia with Ref. № CB006.2.21.028/01. The tender procedure is under the implementation of project Our common past-road to the joint future - CB006.2.21.028/01 with financial assistance from the Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria – North Macedonia Programme 2014 - 2020. The tender dossier is available for inspection at Center for Development of East Planning Region, str. Vancho Prke 119, second floor, 2000 Stip and published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;   www.eastregion.mk

The deadline for submission of tender is 04.10.2019, 10:00 (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/www.eastregion.mk

The tender dossier is available HERE.

Потпишан Договор за заедничка реализација на проект „Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали“

На 29 јули 2019 година во просториите на Општина Пробиштип раководителот на Центарот за развој на Источен плански регион и градоначалникот на општина Пробиштип потпишаа Договор за заедничка реализација на проектот „Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали“.

Повеќе...

Страница 1 од 32