Language switcher

Social

 

Соопштение за јавен увид по Извештајот за стратегиска оцена за ж.средина за Регионалниот план за отпад

Соопштение за јавен увид по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Источен плански регион.