Language switcher

Social

 

Јавна расправа за нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина на “Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024)”

Преземете Покана и Агенда за оваа јавна расправа.
- кликни на овој линк за Покана
- кликни на овој линк за Агенда