Language switcher

Social

 

Јавен повик за Изработка на Студија за статус на пасиштата во ИПР и деловите кои гравитираат кон сливот на река Брегалница

Преземете ја комплетната тендерска презентација на овој линк.

Кликнете тука за објавата во весник за овој јавен повик.