Language switcher

Social

 

Јавен повик - Јавна набавка за “Реконструкција на општинската зграда во Кочани за зголемување на енергетската ефикасност”

Објава број: 0507-54; CB006.1.11.038 / 04

Центарот за развој на Источен плански регион, отпочна постапка за јавна набавка за “Реконструкција на општинската зграда во Кочани за зголемување на енергетската ефикасност” бр. 0507-54; CB006.1.11.038 / 04.

Јавната набавка е во рамки на проектот "Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН" - CB006.1.11.038, финансиран од Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014 – 2020.

Комплетното тендерско досие е достапно на следниот линк.

Крајниот рок за доставување на понудата е 03.04.2017 година, 14:00 (локално време).

За да ги преземете прашањата и одговорите (Q&A), кликнете на овој линк.