Отворен првиот информативен настан со приватниот сектор од Источен плански регион во рамките на проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

На 18-ти март, 2015 година, во Хотел „Изгрев”- Штип, се оддржа првиот информативен настан со приватниот сектор од Источен плански регион во рамките на проектот „Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион”.

Организирањето на ваков тип на настани е значаен чекор во поддршка на приватниот сектор т.е малите и средни претпријатија, трговци / економски оператори во регионот, занаетчии, потенцијални заинтересирани странски и домашни инвеститори и др.

Повеќе...

Потпишан Договор за изработка на Регионална програма со предлог - акционен план и Комуникациска стратегија за развој и поддршка на приватен сектор во координација со другите ентитети во Источен плански регион

Центарот за развој на Источен плански регион на 03 март 2015 година го потпиша Договорот за изработка на Регионална програма со предлог - акционен план и Комуникациска стратегија за развој и поддршка на приватен сектор во координација со другите ентитети  во Источен плански регион.

Повеќе...

Потпишан Договор за Организација на настани и советодавни информативни средби во рамките на проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

На 27 февруари 2015 година, Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша Договорот за Организација на настани и советодавни информативни средби во рамките на проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“.

Проектот е финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа и УНДП.

Повеќе...

Потпишан Договорот за изградба на Мултимедијален центар во Штип

Во кабинетот на Градоначалникот на општина Штип прим. Мр. Илчо Захариев на 23 февруари 2014 година, Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша договорот за градежни работи, односно изградба на Мултимедијален центар со градежната компанија Актива – Штип.  Оваа активност е дел од проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион-CREATIVA“ финансиран од ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија за периодот 2007-2013. Партнер во проектот е општина Гоце Делчев од Р.Бугарија. Вкупната вредност на проектот изнесува 484.302,14евра, од кои 186.761,00евра се средства со кои општина Штип учествува во кофинансирање на проектот, т.е изградбата на мултимедијалниот центар.

Повеќе...

Потпишан Договор за изработка на „Водич за инвестиции во Источен плански регион”

На 11 февруари 2015 година, Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша Договорот за изработка на „Водич за инвестиции во Источен плански регион во рамките на проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“.

Проектот е финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа и УНДП.

Повеќе...

Прва средба за LEADER

На 11.02.2015 година во просториите на Центарот за развој се потпиша Меморандум за соработка помеѓу Центарот за развој на Источен плански регион и Мрежата за рурален развој, за проект кој се спроведува во рамките на УСАИД проектот „Адаптација на земјоделството кон климатските промени“ во Источниот плански регион.

Повеќе...

Свечено примопредавање и пуштање во употреба на реконструираниот и пренаменет објект „Турска бања” во Галерија, општина Виница

Центарот за развој на Источен плански регион и општина Виница на 22 Јануари 2015 година, официјално го пуштија во употреба реконструираниот и пренаменет објект “Турска бања”во Галерија за промоција на археолошки, културни и етно обележија на Источниот плански регион, резултат од проектот, Промоција на богатството на “разликите” и зачувување на културно-историското наследство во функција на регионалниот развој. Во ново отворениот Мултифункционален културен центар, на приземјето се смести Галерија (за организирање на изложби), се обезбеди и простор за претставување и експонати од археолошкиот локалитет, Тврдината Виничко Кале. Во овој дел се уреди и канцеларија за on-line видео надзор на Тврдината “Виничко Кале”.На горниот кат е уредeнаголема сала за состаноци, семинари и работилници која ќе се стави во функција и користење на општината, невладините организации, бизнис секторот и останати институции од Источниот плански регионот, како и две двокреветни соби, кои во иднина ќе служат за сместување на гости на општината, помали делегации, уметници и останати гости на Источниот плански регион.

Повеќе...

Спроведување на Стратегиска оцена по Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 година

Почитувани,

Врз основа на член 65 (6) од Законот за животна средина (сл.весник на РМ бр.53/05,81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10 и 51/11) Центарот за развој на Источниот плански регион отпочна постапка за спроведување на Стратегиска оцена по Стратешкиот плански документ „Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019“ година.

За таа цел ги изготвивме следните документи:

Страница 13 од 29