Поднесени проектни апликации по Повикот за промоција на прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија

altНа 14.12.2009 година истече крајниот рок за поднесување на Предлог проекти по објавениот повик за промоција на прекуграничната соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Активностите на Центарот интензивно се одвиваа што резултираше со поднесени три проекти:

 

Повеќе...

Одржана планирачка работилница во општините Зрновци и Чешиново-Облешево

altНа 11.12.2009 година во општините Чешиново-Облешево и Зрновци се одржаа планирачки работилници со цел изработка на Стратегија за локален економски развој за двете општини. Тоа се единствените општини од сите единаесет колку што брои регионот, кои досега го немаа овој стратешки плански документ. Носител на целокупната активност е Центарот за развој на Источен плански регион.

Повеќе...

ЗЕЛС ЕКСПО

altВо организација на ЗЕЛС на 25 и 26.11.2009 година во Скопје се одржа Саемот на општини „ЗЕЛС ЕКСПО“. На Саемот покрај општините, за прв пат се претставија и Центрите на планските региони. Центарот за развој на Источниот плански регион со финансиска поддршка од ГТЗ РЕД учествуваше и го презентираше регионот. На Саемот заедно со Центарот на ист штанд беа претсатвени можностите и потенцијалите на шест општини од регионот (Карбинци, Пробиштип, Чешиново – Облешево, Делчево и Зрновци).

Повеќе...

Студиско патување во Словенија-Унгарија-Хрватска од 15.11.2009 до 21.11.2009

Во рамките на серијата обуки за градење на капацитетите за регионален развој-регионален менаџмент на национално ниво, IV модул, направено е Студиско патување во Република Словенија, Унгарија и Република Хрватска.
Студиското патување се реализира во периодот од 15.11 до 21.11.2009 година во организација на GTZ RED програмата. На Студиското патување,  Центарот за развој на Источен плански регион го претставуваше Раководителот  Г-ѓа Драгица Здравева.

Повеќе...

Одржано XVII (седумнаесеттото) Регионалното Собрание на Градоначалници од Брегалничко - Струмичкиот Регион

alt

 

XVII (седумнаесеттото) Регионалното Собрание на Градоначалници од Брегалничко - Струмичкиот Регион поддржано од GTZ RED  се одржа на 28.09.2009 година во Пехчево. На Собранието беа присутни 20 Градоначалници од двата региона, претставници од Министерството за локална самоуправа, вработените во Центрите во Источниот и Југоисточниот плански регион, претставници на GTZ RED. Гости на Собранието беа Градоначалниците на општините Брвеница, Теарце, Боговиње, Македонски Брод и Вевчани, од другите плански региони. 

Повеќе...

Запознавање со состојбата со секторот отпад во Источниот плански регион

altНа 15. 09. 2009 година во малата сала на општина Штип се одржа работен состанок на тема Запознавање со состојбата со секторот отпад на регионот. На истата беа присутни Градоначалниците, Раководителот на Центарот за развој на Источниот плански регион Г-ѓа Драгица Здравева, претставници од Советите на општините, јавните претпријатија и од секторите за животна средина од ЕЛС во рамки на Источниот плански регион. На работната средба присуствуваше и  Г-ѓа Елизабет Понцелет од ТЕАКС мисијата за управување со отпад, Г-ѓа Даринка Јантинска раководител на одделението за ИПА при МЖСПП.

Повеќе...

Потпишани меморандуми за разбирање и соработка

 

altНа 24. 07. 2009 година Центарот за развој на Источен плански регион претставуван од Раководителот Драгица Здравева и Центарот за одржлив развој АЛКА претставуван од директорот Џипунов Жарко потпишаа Меморандум за соработка.
Заедничката соработка е во насока на градење на капацитетите за локално и регионално партнерство, мобилизација на потенцијалите и развивање одржливи стратегии за решавање на проблемите. Страните потписнички се согласни меѓусебно да соработуваат во процесот на имплементација на активностите за одржлив регионален развој кои се одвиваат на територијата на Источниот плански регион.

Повеќе...