Оддржана Прва Прес конференција за проектот „Зелени згради за заедничка зелена иднина-ГРЕЕН”, финансиран од Првиот повик на Интеррег - ИПА програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија во Благоевград, Бугарија

На 03ти Април 2017 година (Понеделник), Обласната Администрација Благоевград, Бугарија и Центарот за развој на Источен плански регион, Штип, Македонија во Благоевград оддржаа заедничка прес конференција за промоција на проектот “Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН” финансиран од Првиот повик на ИНТЕРРЕГ - ИПА програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020.

Повеќе...

Инфо сесија за Четврт јавен повик за поднесување предлог проекти за финансирање под инструментот Кофинансирани грантови за стартап и спин-оф

Центарот за развој на Источен плански регион во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој организираа инфо сесија за четвртиот повик за инструментите: Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап, спин- оф  и Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации. Настанот се оддржа на 14-ти март, 2017 година, во салата на општина  Штип со цел појаснување на начинот на аплицирање за отворениот повик.

Повеќе...

Оддржана Прва Прес конференција за проектот “Зелени згради за заедничка зелена иднина-ГРЕЕН”, финансиран од Првиот повик на Интеррег - ИПА програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија

На 28 февруари 2017 година, Центарот за развој на Источен плански регион и Обласната Админинстрација Благоевград оддржаа Прва Прес конференција за промоција на проектот “Зелени згради за заедничка зелена иднина-ГРЕЕН”CB006.1.11.038, финансиран од Првиот повик на Интеррег - ИПА програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020.

Центарат за развој на Источен плански регион – Штип, како водечки партнер во Проектот „Зелени згради за заедничка зелена иднина-ГРЕЕН“ на Првата Прес конференција ги промовираа активностите во рамки на проектот пред предствавници од општините во состав на двата региони, медиумите и останати заинтересирани страни од прекуграничниот регион.

Повеќе...

Јавен повик - Јавна набавка за “Реконструкција на општинската зграда во Кочани за зголемување на енергетската ефикасност”

Објава број: 0507-54; CB006.1.11.038 / 04

Центарот за развој на Источен плански регион, отпочна постапка за јавна набавка за “Реконструкција на општинската зграда во Кочани за зголемување на енергетската ефикасност” бр. 0507-54; CB006.1.11.038 / 04.

Јавната набавка е во рамки на проектот "Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН" - CB006.1.11.038, финансиран од Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014 – 2020.

Комплетното тендерско досие е достапно на следниот линк.

Крајниот рок за доставување на понудата е 03.04.2017 година, 14:00 (локално време).

За да ги преземете прашањата и одговорите (Q&A), кликнете на овој линк.

За луѓето се работи

За луѓето се работи! Ова е слоганот на специфичната кампањата за подигнување на јавната свест за потребата од зачувување на природата.

Основна цел на стратегијата на специфична кампања на Центарот за развој на Источниот плански регион (ЦРИПР) е информирање и запознавање на локалното население, локалната самоуправа, бизнис секторот и здруженијата на граѓани во Источен плански регион, за придобивките од заштитените подрачја.

Повеќе...

Информативен настан на тема: „Јавни набавки согласно правилата и процедурите на Светска Банка“

Центарот за развој на Источен плански регион во соработка со Министерството за финансии - Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP) и Светска банка организираат информативен настан на тема: „Јавни набавки согласно правилата и процедурите на Светска банка“.  Информативниот настан се оддржа на 02-ри ноември, 2016 година, во Хотел „Изгрев” – Штип.

Повеќе...

Учество на претставници од центарот за развој на Источен пласки регион на меѓународната конференција на тема „НИЕ СМЕ ПАРКОВИ“

Од страна на EUROPARC и Parc Jura vaudois од Швајцарија беше организирана конференција „НИЕ СМЕ ПАРКОВИ“ која се одржа во St.-George Швајцарија.

Целите на конференцијата беа да се осознае како напредува Стратегијата  одобрена од членките на EUROPARC, како и другите иницијативи, настани и планови за иднината на Федерацијата.

Повеќе...

Eднодневна обука во рамки на проектот „Бизнис Центар - „Клик“ поблиску до вашиот бизнис“

На 12-ти октомври, 2016 година, во DROP – лабораторија при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип  во Кампус 2, се оддржа еднодневна обука во рамки на проектот „Бизнис Центар - „Клик“ поблиску до вашиот бизнис“.

Центарот за развој на Источен плански регион во рамките на овој проект изработи иновативна веб и мобилна апликација “КЛИК“, со цел да се овозможи поефикасна и поефективна комуникација меѓу Бизнис центаротприЦентарот за развој на Источниот плански регион и бизнис заедницата со редовна комуникација преку интернет и мобилни апликации.

Повеќе...

Работилница во рамки на проектот „Изработка на студија за определување на статусот на пасиштата на територијата на ИПР“

На 29-ти септември, 2016 година, во Хотел „Изгрев”- Штип, се оддржа Работилница во рамки на проектот „Изработка на студија за определување на статусот на пасиштата на територијата на Источен плански регион“.

Студијата треба да се содржи соодветни податоци и информации кои треба да му помогнат на Источниот плански регион и соодветните институции на национално ниво во идното планирање на развојот на сточарството во регионот и подобрување на регионалниот и локалниот одржлив развој за кој покрај економската и социјалната компонента треба да биде задоволена и компонентата за зачувување на природата и особено, биодиверзитетот преку  дефинирање на начините на негово одржливо користење.

Повеќе...

Страница 9 од 31