Јавна расправа за “Студијата за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион”

altЦентарот за развој на Источниот плански регион на 22-ри Јуни во големата сала на општина Штип одржа јавна расправа за „Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за произвотство на енергија на Источниот плански регион“, на која присуствуваа градоначалници од Источниот плански регион, декани на факултетите од УГД, претставници од повеќе канцеларии за развој, претставници од НВО секторот, стручни лица од оваа проблематика, како и претставници од „ЕМС-Темос“ кои на јавниот повик беа избрани за изработка на Студијата.

Повеќе...

Кластеринг

altКластерите како форма на организирање на сите чинители кои придонесуваат за јакнење на компаниите, е алатка која се повеќе се користи во светот.

Во процесот на кластеринг е важна улогата на потпорните учесници за поддршка на кластерингот а Министерството за економија, АППРМ и регионалните центри со своите активности се на врвот на пирамидата.

Повеќе...

Средба на општините од Источниот плански регион

altСредбата на општините од Источниот плански Регион се одржа на 9-ти Јуни 2010 година во големата сала на општина Штип, на средбата присутни беа Градоначалниците на општините и директорите на јавните претпријатија на Источниот плански регион.

Повеќе...

Тематска работилница „Заштита на животната средина преку меѓуопштинска соработка“

УНДП како активен чинител во меѓуопштинската соработка (МОС) реализираше повеќе проекти во 36 општини ширум земјата, во областа на урбанизмот, локалните даноци и такси, инспекцијата и локалниот развој. Во партнерство со Министерството за локална самоуправа, УНДП ја реализира националната Програма за „Меѓуопштинска соработка за подобра испорака на услуги и пристап кон ЕУ“, која работи на понатамошно создавање на услови за поширока примена на меѓуопштинската соработка, како инструмент за поквалитетна испорака на јавните услуги на локално ниво.

Повеќе...

Активности за изработка на студија за одржлив развој на органското земјоделско производство во Источниот плански регион

Последниот ден од мај беше терминот кога се одржа првата, од двете планирани работилници од Проектната задача Изработка на Студија за одржлив развој на органското земјоделско производство.
  
На истата присуствуваа вработени во локалните самоуправи и канцелариите за локален економски развој од општините кои спаѓаат во Источниот плански регион, вработени во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Регионален центар Штип и од ЈП Македонски шуми, подружница Штип.

Повеќе...

“Сакај ја Македонија, уживај во својата татковина”

altИмплементацијата на Проектот Сакај ја Македонија, уживај во својата татковина започна на 08.05.2010 година на Плоштад Македонија во Скопје во делот познат како лизгалиште и се одржува секоја сабота во периодот од 12,00 – 17,00 часот. На овој настан ќе се претставуват регионите со сите свои специфики, активности, можности, потенцијали и сл.

 Источниот плански регион своето претставување ќе го има во Сабота на 12.06.2010 година од 12,00 – 17,00 часот.

Повелете посетете не.

Повеќе...

Меѓународен Симпозиум „Патеката на Железната завеса”

alt„Патеката на Железната завеса" (Iron Curtain Trail – ICT) поврзува низа национални и прекугранични заштитени области по текот на поранешната Железна завеса – притоа минувајќи низ многу земји, вклучително и 14 ЕУ членки. Истата поврзува споменици, музеи и други градби кои сведочат за историјата на поделена Европа, како и за мирната револуција во Централна и Источна Европа. Дел од „Патеката на Железната завеса“ поминува низ територијата на Македонија. Влегува низ граничниот премин кај Делчево и продолжува преку низински предел кон Пехчево и Берово. Рутата минува низ полиња и ливади и потоа продолжува во општина Струмица, за на крај преку Босилово да премине во општина Ново Село и излезе од Македонија на истоиментиот граничен премин.

Повеќе...

Страница 31 од 34