Language switcher

Social

 

46. Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница

Име на проектот: 
„Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
14.237.864,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Интегрален извештај за спроведувањето на проектната активност (кликни тука за преземање)

 

Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

 

Извештај за состобјата со заштитните подрачја во сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)

 

Карта на еколошка сензитивност на сливот на реката Брегалница (кликни тука за преземање)