Language switcher

Social

 

47. Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2016 - 2025

Име на проектот: 
„Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2016 - 2025“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
2.650.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Преземи: Студија (pdf) | Стратегија (pdf)