Работилница за изготвување на Регистар на потенцијалите за развој на руралниот туризам во ИПР

Од страна на УНДП и Министерство за локална самоуправа се имплементира проектот ,,Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво”, во рамките на кој ќе се врши мапирање на потенцијалите за развој на туризмот во рамките на Источен плански регион.

На ден 29-ти септември 2017 година (петок), во  хотел „Изгрев“ во Штип  Центарот за развој на Источен плански регион организираше работилница за изготвување на Регистар на потенцијалите за развој на руралниот туризам во ИПР.

Повеќе...

Архива со новости