Презентација на инструментот за поддршка Кoфинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст на ФИТР

Бизнис Центарот при Центарот за развој на Источен плански регион заедно со Фондот за иновации и технолошки развој, организираа инфо сесија за условите за аплицирање на отворениот јавен повик за инструментот за поддршка – Кoфинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст.  Инфо сесијата  се одржа на  03-ти март (среда) 2021 година  со почеток во 11:00ч преку апликацијата ЗООМ. На настанот присуствуваа околу 80 учесници од микро, мали и средни претпријатија. Целта на поддршката е претпријатијата и приватни заравствени установи (ПЗУ) да создадат услови за надминување на последиците од економската криза, да остварат забрзан раст, да ја зголемат конкурентноста на меѓународните пазари и отпорноста на пандемиски и климатски кризи, преку воведување на нови, иновативни, напредни, ‘зелени’ и дигитални технологии за нивна трансформација. Преку овој инструмент Фондот  обезбедува финансиска поддршка за микро, мали и средни компании и ПЗУ  и тоа :
 • до 70% од вкупниот буџет на проект но не повеќе од 2,5 милони денари за микро претпријатија
 • до 70% од вкупниот буџет на проект но не повеќе од 5 милиони за мали претпријатија
 • до 60% од вкупниот буџет на проект но не повеќе од 10 милиони денари за средните компании
Времетраењето на проектот може да биде до 18 (осумнаесет) месеци. Рок на аплицирање до 06.04.2021, до 14 часот. Сите информации поврзани со јавниот повик се достапни на следниот линк: https://fitr.mk/zabrzan-ekonomski-rast/   Заинтересираните компании имаат можност да добијат бесплатна менторска поддршка во рамките на ваучерска шема обезбедена преку Бизнис центарот од Источен плански регион. Со пополнување на апликацијата компанијата се стекнува со право за добивање на менторска поддршка и тоа на следниот линк: Апликација за менторска поддршка во рамките на ваучерска шема обезбедена преку Бизнис центарот од Источен плански регион (google.com)  

Галерија

Јавни повици за поддршка на туристичкиот сектор од Министерство за економија

Министерството за економија врз основа на Програмата за развој на туризмот во 20121 година објави јавни повици за поддршка на туристичкиот сектор.

 • Јавен повик за субвенции за дигитализација на туристичко/угостителскиот сектор  – ЛИНК
 • Јавен повик за финансиска поддршка на aктивен туризам – ЛИНК
 • Јавен повик за субвенции за туристички цели на селски домаќинства – ЛИНК

Jавен повик за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст

Фондот за иновации и технолошки развој на ден 06.02.2021 година, објави Јавен конкурс за поднесување на предлог-проекти за финансирање под Инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст. Целта на овој Инструмент е да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи („ПЗУ“) за забрзан економски раст со цел надминување на последиците од КОВИД-19, да ја зголемат конкурентноста на меѓународните пазари и отпорноста на пандемиски и климатски кризи, преку воведување на нови, иновативни, напредни, ‘зелени’ и дигитални технологии за нивна трансформација.

Подобни активности за финансирање во овој повик се:

 • Набавка и воведување на нови, иновативни, напредни, ‘зелени’ и дигитални технологии за трансформација на производствените и деловните процеси;
 • Развој и воведување на нови по-еколошки процеси и стандарди за производство и работа;
 • Набавка и воведување на нови дигитални решенија (софтвер, алатки, лиценци и сл.) и развој на дигитални бизнис модели, кои може да вклучуваат дигитализација на каналите за продажба и набавки;
 • Градење на капацитетите на менаџментот и вработените за примена на новите технологии;
 • Подобрување на продуктивностa и ефикасностa на производствените и/или деловните процеси;
 • Намалување на трошоци на производство и оперативно работење;
 • Подобрување на ефикасностa при употреба на ресурси;
 • Активности за намалување на негативното влијание врз животната средина;
 • Значително подобрување на квалитет и додавање на нови или значително подобрени карактеристики на производите и услугите како резултат на промените во понудата и побарувачката поврзани со последиците од КОВИД-19 кризата (вклучително стандардизација и сертификација);
 • Развивање на нови канали за продажба и активности за влез или експанзија на нови пазари – градење на постабилна и поодржлива мрежа на добавувачи.
 • Листата на активности не е ограничувачка.

Времетраењето на проектот може да биде до 18 (осумнаесет) месеци. Рок на аплицирање до 06.04.2021, до 14 часот

За сите дополнителни информации посетете ја страната на ФИТР и за сите прашања пишете на zabrzanrast@fitr.mk

Заинтересираните компании имаат можност да добијат бесплатна менторска поддршка во рамките на ваучерска шема обезбедена преку Бизнис центарот од Источен плански регион.

Со пополнување на апликацијата компанијата се стекнува со право за добивање на менторска поддршка и тоа на следниот линк: Апликација за менторска поддршка во рамките на ваучерска шема обезбедена преку Бизнис центарот од Источен плански регион (google.com)

Jавен повик за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст

Фондот за иновации и технолошки развој на ден 06.02.2021 година, објави Јавен конкурс за поднесување на предлог-проекти за финансирање под Инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст. Целта на овој Инструмент е да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој на претпријатија и приватни здравствени установи („ПЗУ“) за забрзан економски раст со цел надминување на последиците од КОВИД-19, да ја зголемат конкурентноста на меѓународните пазари и отпорноста на пандемиски и климатски кризи, преку воведување на нови, иновативни, напредни, ‘зелени’ и дигитални технологии за нивна трансформација.

Подобни активности за финансирање во овој повик се:

 • Набавка и воведување на нови, иновативни, напредни, ‘зелени’ и дигитални технологии за трансформација на производствените и деловните процеси;
 • Развој и воведување на нови по-еколошки процеси и стандарди за производство и работа;
 • Набавка и воведување на нови дигитални решенија (софтвер, алатки, лиценци и сл.) и развој на дигитални бизнис модели, кои може да вклучуваат дигитализација на каналите за продажба и набавки;
 • Градење на капацитетите на менаџментот и вработените за примена на новите технологии;
 • Подобрување на продуктивностa и ефикасностa на производствените и/или деловните процеси;
 • Намалување на трошоци на производство и оперативно работење;
 • Подобрување на ефикасностa при употреба на ресурси;
 • Активности за намалување на негативното влијание врз животната средина;
 • Значително подобрување на квалитет и додавање на нови или значително подобрени карактеристики на производите и услугите како резултат на промените во понудата и побарувачката поврзани со последиците од КОВИД-19 кризата (вклучително стандардизација и сертификација);
 • Развивање на нови канали за продажба и активности за влез или експанзија на нови пазари – градење на постабилна и поодржлива мрежа на добавувачи.
 • Листата на активности не е ограничувачка.

Времетраењето на проектот може да биде до 18 (осумнаесет) месеци. Рок на аплицирање до 06.04.2021, до 14 часот

За сите дополнителни информации посетете ја страната на ФИТР и за сите прашања пишете на zabrzanrast@fitr.mk

Четврта форумска сесија за презентирање на резултатите од спроведениот проект „Реконструкција на Ски Лифтовите на Пониква“

Четврта форумска сесија за презентирање на резултатите од спроведениот проект „Реконструкција на Ски Лифтовите на Пониква“

Центарот за развој на Источен плански регион организираше четврта (последователна) сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата“, во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, со поддршка на Министерството за локална самоуправа на РСМ и Швајцарската агенција за развој и соработка.

Четвртата форумска сесија се одржа на 29-ти декември (вторник) 2020 година.

На средбата присуствуваше Градоначалникот на општина Штип, д-р  Сашко Николов, Раководителот на ЦРИПР г-ѓа Зујица Ангелова, вработени во ЦРИПР, претставници од општините како и други засегнати страни од Источен плански регион (јавни институции, приватен и граѓански сектор), и др.

На оваа форумска сесија се презентираа резултатите од спроведениот проект „Реконструкција на Ски Лифтовите на Пониква“. На сесијата се даде и информација за проектите кои не се финансирани со средства од Форумот и препораки дадени од форумот.

Регионалниот форум во заедницата е програма која има за цел вклучување на граѓаните во процесот на донесување одлуки и зголемување на транспарентноста и одговорноста на општините и регионот.

Галерија

Утврдена Годишна листа на приоритетни предлог-проекти за реализација во 2021 година

На 10.12.2020 година (четврток) се одржа деветнаесеттата (XIX) Седница на Советот за развој на Источен плански регион, која поради настанатата вонредна состојба на светско ниво COVID 19, се спроведе он-лајн преку виртуелната платформа Zoom.

Клучна точка на XVIII-тата Седница на Советот за развој на Источен плански регион беше презентација на резултатите од Втората форумска сесија и рангирањето на концепт-решенијата согласно приоритетите на граѓаните на Источниот плански регион, шести чекор од концептот за регионални форуми на заедницата, алатка за идентификација, приоретизирање и подготовка на проекти за финансирање од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година, управувана преку Министерство за локална самоуправа и Бирото за регионален развој.

Ангажираниот надворешен експерт, Денис Жерновски, изврши презентација на изводливоста на секој од концепт-решенијата од административно – правен и финансиски аспект, односно направи анализа на корисност на трошоци, користејќи го методот „најдобра вредност за потрошените средства“ (best value for money).

На основа на оваа анализа, Советот за развој на Источен плански регион едногласно ја утврди Годишната листа на предлог проекти за развој на Источен плански регион во 2021 година:

 1. Градски пазар во Делчево – отворен и затворен дел – II фаза;
 2. Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска Каменица;
 3. Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион – Смарт и авантуристички паркови во општините Штип Кочани;
 4. Подобрување на инфраструктурата за развој на туризмот – локален пат во Берово и доуредување на локалитет Лесново.

Целиот процес на идентификација на предлог-проектите за финансирање преку Програмата за рамномерен регионален развој во 2021 година е подржан во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.


Записник од XIX-та Седница на Совет за развој на Источен плански регион

Годишна листа на предлог-проекти за развој на Источен плански регион во 2021 година

Мобилна апликација (Meteobot) и веб страна (www.agroistok.mk) за користење на Агрометеролошките станици

meteobot метеобот

Ставена е во функција мобилна апликација (Meteobot) која може да се инспалира на секој мобилен телефон и секако во функција е и веб страна (www.agroistok.mk) за користење на Агрометеролошките станици. Секој корисник може да пристапи бесплатно до истите и да ги следи овие информации што ги нуди агрометеролошката станица за секоја општина поединечно.

Да напоменеме дека Бизнис Центарот во рамките на Центарот за развој на ИПР,  организираше повеќе обуки за користење и десиминирање на информациите од Агрометеоролошките станици и тоа со секоја општина и засегнатите страни, земјоделци на ниво на општина.

Цел на овој проект е:

 • Oсовременување на земјоделското производство преку поставување на 11 Агрометеролошки станици во ИПР;
 • Современа и подобра информираност на земјоделскиот сектор за климатските промени и можните болести кои ги напаѓаат земјоделските култури;
 • Заштита на животната средина со соодветно третирање на земјоделските површини
 • Создавање на услови за подобрување на економскиот развој.

Резултати од проектот:

 • Осовременување на начинот на управување и третирање на земјоделското производство вп ИПР;
 • Соодветно управување со мерки за заштита на животната средина;
 • Олеснет пристап до информации за климатски промени за правилно управување со земјоделските култури;
 • Поттикнување на земјоделците од ИПР да користат нови методи за управување на земјоделските култури и заштита на животната средина;
 • Подобрување на квалитетот на земјоделските производи во ИПР преку намалување на бројот на третирање со хемиски препарати.

Средствата на проектот се обезбедени преку Програмата за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, а финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Финалната конференција за изработка на Програмата за развој на Источен плански регион 2020-2024, на 03.12.2020 година

На ден 03.12.2020 година се одржа финалната конференција за изработка на Програмата за развој на Источниот плански регион 2020-2024 која се одржа онлајн на виртуелната платформа ZOOM со почеток во 11.00ч. На средбата учестуваа 50 учесници: Градоначалници – членови на Советот за развој на Источен плански регион, вработени во Центарот за развој на Источен плански регион, претставници на Министерство за локална самоуправа, Биро за Регионален Развој и други министерства, донаторската заедница, засегнати страни од Источен плански регион (претставници на општини, јавни институции, приватен и граѓански сектор), и др.

Continue reading

Втора форумска сесија

Поради состојбата со КОВИД 19 пандемијата и големиот број на новозаразени во Источниот плански регион, беше донесена одлука и Втората форумска сесија да се реализира со спроведување на електронски прашалник, но и да се организира онлајн средба преку ZOOM платформата за учесниците во пополнувањето на прашалникот и рангирање на предлог концептите.

Втората форумска сесија се одржа во периодот 01-03.12.2020 година, со помош на Google Form алатката беше организирано пополнување на прашалникот, а истиот по пат на електронска пошта беше доставен до учесниците во Првата форумска сесија, заедно со објаснување за процесот и петте предложени концепт-решенија.

Прашалникот го одговорија вкупно 83 лица и притоа се водеше сметка за родовата еднаквост на испитаниците, така што 43,40% од лицата кои што го одговорија прашалникот беа жени, а 56,60% мажи.

Резултатите од реализираниот прашалник беа презентирани и дискутирани заедно со присутните на организираниот виртуелен состанок на ZOOM каде што беа и дадени препораки за подобрување на содржината на концепт-решенијата.

Анализа на Втора форумска сесија

Записник за приоретизирање на проекти

Извештај за процес на утврдување на предлог концепти