Language switcher

Social

 

Одржана Осма свечена седница на Совет за развој на Источен плански регион

На ден 26.12.2018 година се одржа Осмата свечена седница на Советот за развој на Источен плански регион во општина Чешиново-Облешево.

На Седницата се усвои Финансискиот план на Центарот за развој на источен плански регион за 2019 година и се донесе годишниот Акционен план за 2019 година за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019.

Планираните активности за 2019 година предвидуваат зголемување на бројот на проекти кои ќе се реализираат низ целиот Источен плански регион, од кои 90% претставуваат капитални инвестиции.