Language switcher

Social

 

ИПР започна со обуките за наставниот кадар за функционирање на сензорните соби во Штип и Кочани

Од 13 јануари започнаа тридневните обуки во Штип и Кочани за оспособување на стручниот кадар кој ќе работи во сензорните соби . Обуките се одржаа во ОУ Тошо Арсов во Штип и  ОУ Малина Поп Иванова во Кочани. Планираните обуки во Делчево ќе започнат на 16 јануари во Дневниот центар .

Проектот „Здрави деца – сигурна иднина е  финансиран од страна на Швајцарската амбасада и Министерството за локална сампоуправа, а имплементиран од страна на Центарот за развој на Источно плански регион. Со оспособување на стручниот кадар од овие образовни институции ќе се допринесе за подобар развој на децата во нивниот образовен процес и  нивно полесно вклучување на пазарот на трудот.