Language switcher

Social

 

Завршен проектот „Изградба на Етно парк – Зрновци фаза 2“

Центарот за развој на Источен плански регион заврши со имплементација на активностите за  реализација на проектот "Изградба на етно парк Зрновци фаза II" финансиран од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година.

Средствата за реализација на овој проект се во висина од околу 3.600.000,00 денари и се обезбедени од Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален развој со дополнително кофинансирање од Општина Зрновци.