altЦентарот за развој на Источен плански регионШтип, во рамките на проектот “Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст 2007CB16IPO007-2009-1-12, проект финансиран од страна на Европската унија, IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, и се импелментира на територија на Источниот плански регион во Р. Македонија и Областа Благоевград од Р.Бугарија на 09-10 Декември, 2011 година, во хотел Изгрев, Штип одржа

Обука за Управување со проекти (проектен менаџмент) и развојalt

Основна цел на обуката беше стекнување на основни познавања во областа на проектниот менаџмент и развојот на проекти.  На обуката присуствуваа претставници од општините во склоп на Источниот плански регион, невладиниот сектор, институциите кои нудат поддршка на бизнис секторот од Источниот плански регион, како и претставници од партнерот на овој проект, Здружение Бизнис Информативен и Консултантски Центар - Сандански, Р. Бугарија.