Language switcher

Social

 

altЦентарот за развој на Источен плански регион – Штип, во рамките на проектот “Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст” 2007CB16IPO007-2009-1-12, проект финансиран од страна на Европската унија, IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, и истиот се импелментира на територија на Источниот плански регион во Р. Македонија и Областа Благоевград од Р.Бугарија од 17-18 Јануари, 2012 година, во хотел “Центро бизнис”, Виница одржа:

 
Обука за Управување со проекти (проектен менаџмент) и развој за МСП
 alt
Основна цел на обуката беше стекнување на основни познавања во областа на проектниот менаџмент и развојот на проекти.  На обуката присуствуваа претставници од малите и средни претпријатија од Источниот плански регион, како и претставници од партнерот на овој проект, Здружение Бизнис Информативен и Консултантски Центар - Сандански, Р. Бугарија.