Language switcher

Social

 

Одржан редовен работен состанок со Претседателот на Република Македонија Г-дин Ѓорѓе Иванов

altНа 27.07.2010 година се одржа редовна работна средба помеѓу Претседателот на Република Македонија Г-дин Ѓорѓе Иванов и Градоначалниците од Источниот плански регион. Работната средба се одржа во Претседателската резиденцијата.

 На средбата Претседателот се интересираше за altактуелните проблеми во Источниот плански регион како еден од најнеразвиените региони и за активностите кои се водат од страна на градоначалниците за надминување на одредени состојби. Посебно беше истакнат проблемот со водоснабдувањето и одводот на отпадни води, управувањето со цврсaltтиот отпад, животната средина и меѓународната соработка посебно на делот на прекуграничната соработка.

Претседателот во целост беше запознат со програмските активности на Источниот плански регион и можностите за финансирање на истите. Тој изрази надеж дека ваквите средби ќе продолжат и во иднина што претставува допринос во мотивирањето и претставувањето на регионот во земјата и надвор од неа.