Language switcher

Social

 

altНа 30  септември 2010 година (четврток), од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион е направена посета на локацијата за отпочнување со реализацијата на проектот „Изградба на колекторски систем с. Митрашинци“ со цел да се воведе во работа од страна на Надзорниот орган Изведувачот на работите „Аквамонт-инг“ и одбележи официјалното отпочнување со градежни работи на овој колекторски систем. Овој проект е одобрен за финансирање од Бирото за регионален развој од средствата за  2009 година. Градежните работи се во тек и се очекува да се завраши до крајот на месец декември оваа година.