altНа 19.07.2010 година во Општина Македонска Каменица се одржа промоција на завршениот проект со Илинка Митевска производител на рачно изработени теписи по претходно доделени локални субвенции на Центарот за развој на Источниот плански регион од средствата на проектните фондови на ГТЗ РЕД за реализација на проектните активности од проектот  „Поддржување на самовработување на жени и млади“. Центарот за развој на Источниот плански регион склучи Договор со првонаградената Илинка Митевска од Општина Македонска Каменица за спроведување на мерките и активностите согласно доставениот и одобрениот Бизнис план. Вкупно доделените средства изнесуваат 194 592,00 денари.