Language switcher

Social

 

 altЦентарот за Развој на Источен Плански Регион – Штип, на 09 Ноември, 2011 година, во хотел “ОАЗА”, Штип ја одржа првата прес-конференција за проектот:  

„Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст“, 2007CB16IPO007-2009-1-12, проект финансиран од ИПА, Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија 2007-2013, CCI Number 2007CB16IPO007.
Целта на прес-конференцијата беше да се претстават целите како и активностите кои ќе бидат спроведени во рамките на проектот.  
На прес-конференцијата присуствуваа и претставници од Здружението Бизнис Информативен и Консултантски Центар - Сандански, Р. Бугарија, партнери во овој проект.