Language switcher

Social

 

 

altОд 21 до 27 јуни 2009 година, Градоначалниците од Источниот  и Југоисточниот плански регион остварија студиско патување во Република Германија во  регионот на Саксонија.
Со посета на Единици на Локална Самоуправа,  компании од бизнис секторот,  инститиуции на локално и регионално ниво, Градоначалниците имаа прилика да се запознаат со добри практики, кои би можеле да се имплементираат и во наши услови.

Студиското патување Градоначалниците го искористија и за размена на искуства и идеи, од значење за локалниот и регионалниот развој.
Остварена е посета на регионот Chemnitz/Zwickau, општините Nebelschutz и Zittau, како и административната област   Vogtland.
Студиските патувања од ваков тип се  доста корисни во планирањето на регионалниот развој и имплементацијата на проекти, имајќи  во предвид дека Германија е водечка земја во регионалниот развој во рамките на Европската унија.