Language switcher

Social

 

На 15 септември 2010 година (среда), се оддржа работен состанок во просториите на факултетот за Информатика на Универзитетот “Гоце Делчев”- Штип. Состанокот беше во организација на ГТЗ- Канцеларијата во Штип, а од страна на Центарот за развоју на Источниот плански регион присуствуваше Раководителот Г-ѓа Драгица Здравева.На состанокот се дефинираа насоките за спроведување на проектот „Регионална ТВ мрежа во Источниот  и Југоисточниот плански регион”. Прокектот се имплементира во координација со Центрите за развој на Источен и Југоисточен плански регион, медиумите од двата региона и  со  финансиска поддршка од ГТЗ РЕД Програмата за регионален економски развој  во Р. Македонија.