Language switcher

Social

 

altЦентарот за Развој на Источен Плански Регион-Штип, на 27 Декември, 2011 година, (вторник) во хотел ИЗГРЕВ, Штип, организираше:

Семинар за Европски стандарди и деловна соработка

(Република Македонија - Република Бугарија)

 Од проектот: Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст, 2007CB16IPO007-2009-1-12, проект финансиран од ИПА, Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија 20072013, CCI Number 2007CB16IPO007.

 Основната цел на семинарот беше да се презентираalt Политиката на Европска Унија за Малите и средни претпријатија, МСП и деловна соработка во ЕУ контекст како и што треба да се превземе за да бидеме подготвени за ЕУ и предуслови за конкурентност.

На овој семинар присуствуваа претставници од малите и средни претпријатија од Источниот плански регион, како и претставници од партнерот на овој проект, Здружение Бизнис Информативен и Консултантски Центар - Сандански, Р. Бугарија.