Language switcher

Social

 

На 28.01.2011 година претставник од Центарот за развој на Источниот плански регион и претставник од Мировниот корпус во просториите на општина Кочани одржаа координативен состанок со претставници на општина Кочани, Зрновци и Чешиново-Облешево и претставник од Кластерот за ориз, на кој се разгледаа можностите за алицирање на СПА грант програмата финансирана од Американската агенција за мегународен развој. Целта на состанокот беше разгледување на Проектната Идеја за подигнување на јавната свест преку организирање на работилници на оризопроизводителите, преработувачите на ориз, извозниците на ориз како и зајакнување на капацитетите на Кластерот за ориз.