Language switcher

Social

 

На 27.08.2014 година во просториите на Центарот за развој на Источен плански регион се одржа работен состанок помеѓу претставниците на партнерите во проектот Helvetas Swiss Intercooperationод Берн, Швајцарија, Фармахем од Скопје и Центарот за развој на Источен плански регион.

На работниот состанок беше претставен новиот тим лидер од Helvetas Swiss Intercooperation Д-р Zora L. Urechкоја од средината на месец октомври 2014 година ќе го замени досегашниот тимлидер г-дин Thomas Stadtmüller кој заминува во пензија.

На д-р Zora L. Urech,  од страна на Раководителот    беше претставен Центарот за развој на Источен плански регион, неговата организација и тим,  како и улогата во Проектот. Исто така беа претставени и резултатите постигнати во досегашниот период  во спроведувањето на проектот.

На состанокот се разговараше и за активности кои што треба да се преземат  за реализација на планираните проектни активности до крајот на тековната година како и за активностите во идниот период.