Language switcher

Social

 

Одржана (XXVII) Дваесет и седма Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 23.09.2016година(петок) во општина Виница, Рибник Слив, ја одржа својата(XXVII) Дваесет и седма Седница. На седницата позначајни точкипо коисе расправаше беа:

  1. Избор на Раководител на Центарот за развој на Источен плански регион;
  2. Одлука за преотстапување на изграден објект ,,Локален пат од локален пат с.Врсаково – с.Судик до с.Д.Трогерци”;
  3. Информација за тековни проекти.