Language switcher

Social

 

Одржана (XXVIII) Дваесет и осмата Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 16.11.2016година (среда) во општина Делчево, ја одржа својата (XXVIII) Дваесет и осма Седница. Една од  позначајнитеточки на седницата беше точката за усвојување на „Годишна листа на предлог-проекти за развој на Источен плански регион за 2017 година“.

Членовите на Советот за развој на Источен плански регион ја изгласаа Годишната листа на предлог-проекти која се состои од следните 4 (четири) проекти:

  1. Изградба на Регионален Етно парк во с.Зрновци;
  2. Реконструкција  на куќа во Ново Село во стара македонска архитектура;
  3. Изградба на парк на историски локалитет “Свиланово”;
  4. Реставрација на историски објект-Куќата на Ќазим бег во Виница;