Language switcher

Social

 

Одржана (XXX) Триесетта Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 24.02.2017 годинаво општина Беровo, ја одржа својата (XXX) ТриесеттаСедница. На седницата позначајни точкипо коисе расправаше беа:

  1.  Главни резултати од првата фаза на Програмата за зачувување на природата во Македонија и главни насоки за втора фаза;
  2.  Презентација на предлозите за заштитени подрачја во ИПР;
  3. Примопредавање на Нацрт Верзија на Просторен план на Источен плански регион;
  4. Расправа за потребата од изработка на Стратегии за Локален Економски Развој за општините од ИПР;
  5.  Расправа во врска со поднесување на Барања од општините за прогласување на природни реткости
  6.  Расправа за најавеното воведување на двојазичност во јавната администрација на територијата на целата држава