Во Кочани, Виница и Зрновци беа  поставени првите агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури во Источен пласки регион.

Вкупната вредност на проектот изнесува 2.169.00,00 денари  без ДДВ преку Програмата за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, а финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Повеќе...

Центарот за развој на Источен плански регион потпиша договор за поставување на Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури во регионот, со што до крајот на Ноември месец 2020 ќе биде поставена по една станица во секоја општина во ИПР. Проектот е со вредност од 2.169.00,00 денари преку Програмата за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, а финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Повеќе...

На 04 јуни 2020 година (четврток) во општина Пехчево се потпиша Договорот за Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади - Општина Пехчево во рамки на проектот “Збогатување на туристичката понуда со партерно уредување на урбана опрема на Црнодолски водопади”, помеѓу Центарот за развој на Источен плански регион, фирмата Изведувач на градежните работи ДППГТУ КОП Инженерин ДООЕЛ Скопје и Општина Пехчево.

Повеќе...

 Во тек се градежните активности во рамки на проектот “Изградба на локален пат врска со регионален пат Р 2431, викенд населба Вртешка, село Кепекчелија и село Калаузлија, општина Карбинци”, проектот  е со вкупна вредност од 14.959.084,15 денари и се реализира со финансиски средства обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ко-финансирање од општина Карбинци и истиот го имплементира Центарот за развој на Источен палнски регион, Штип.

Повеќе...