Врз основа на  член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл.Весник на РСМ бр. 101/19“), Раководителот на Центарот за развој на Источен плански регион, ја утврди следната:

Л И С Т А
на информации од јавен карактер
на Центар за развој на Источен плански регион

Информации со кои располага Центарот за развој на Источен плански регион, а кои се утврдуваат од јавен карактер и кој ќе бидат достапни до барателите на информациите се следните:

Листата на информации од јавен карактер ќе биде објавена на ВЕБ страницата на Центар за развој на Источен плански регион.

Центар за развој на Источен плански регион
Раководител
Драгица Здравева

На 05 мај 2020 година се потпиша договорот за изведба на работите за „Реконструкција на културен дом „Тошо Арсов“ во општина Виница, помеѓу Центарот за развој на Источен плански регион и изведувачот Техника ДООЕЛ Радовиш.

Повеќе...

                    

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ, со предмет:

„Подготовка на материјали за промоција на Источен плански регион како дестинација за еко туризам“

Референтен број  05-82/5/2020

Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР) ги поканува заинтересираните субјекти да достават понуди во затворен коверт на начин опишан во тендерската документација, не подоцна од 18.03.2020 година до 15:00 часот, адресирани до ЦРИПР. Финансиската понуда да биде изразена во МКД (без ДДВ).

Заинтересираните компании може да поставуваат прашање исклучиво во пишана форма на слeднава е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. најдоцна до 11.03.2020 година.

Програмската активност „Подготовка на материјали за промоција на Источен плански регион како дестинација за еко туризам“ се реализира во рамки на Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија - фаза 2, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).

Тендерската документација за јавниот повик може да ја преземете на следниот линк.

На 20 септември 2018 година во просториите на Општина Штип се потпиша договорот со избраниот најповолен понудувач Вардарградба - Скопје за реализација на проектот „Со младите во заедничка зелена иднина“.

Договорот за изградба на детската градинка во населба Сењак, раководителот на Центарот и управителот на Вардарградба го потпишаа во присуство на градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски.

Повеќе...