Видео

За луѓето се работи

Посета во утринската програма на МРТВ. За луѓето се работи. Не се работи само за животните, за луѓето се работи - меѓи Не се работи само за птиците, за луѓето се работи Не се работи само за животните, за луѓето се работи
Дебати

Програма за зачувување на природата

Чекор понапред во зачувувањето на природата во Македонија Кон одржливо управување со шумите Биолошката разновидност во сливот на река Брегалница

Источен плански регион на Република Македонија

„Центар за развој на источен плански регион“ - во медиумите

Проекти

<Меѓугранична соработка за климатските промени Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН

Фото албуми

View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria32ba57cba0

View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriae304242ae1
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriabffbef804c
Сакај ја Македонија ЦРС-Брегалница 07.04.2014 Промоција на центарот
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaa95e5fdce2
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriab5cbc7cc15
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria68433bf12a
Бизнис центар Македонско-Бугарски Евро денови - Бизнис без граници Патеката на железната завеса
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria32eaa868d3
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria9d0ec64cb7
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaa321e0c5cf
Коференција за улогата на жената Работилница 28.05.2009 КРЕАТИВА
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria4af67def50
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriae95b669b66
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria86d12edc88
Потпишани договори за туризам и ГАП, 16.06.2014 Потпишување на договори за финансирање на проекти Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria37dcf14bcd
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaeccba497c9
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriac645408d96
Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria2c39b9a8b2
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaa14202a6e0
View the embedded image gallery online at:
http://eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriad014dcf422
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Подобрување на можност за развој на спортско-рекреативен и езерски туризам во Источен Паркот на Макфест