Language switcher

Social

 

Сакај ја Македонија ЦРС-Брегалница 07.04.2014 Промоција на центарот
Бизнис центар Македонско-Бугарски Евро денови - Бизнис без граници Патеката на железната завеса
Коференција за улогата на жената Работилница 28.05.2009 КРЕАТИВА
 
Потпишани договори за туризам и ГАП, 16.06.2014 Потпипшување на договори за финансирање на проекти