Language switcher

Social

 

Потпишан Меморандум за соработка со „Еко свест“

На 05 ноември 2018 година во просториите на Центарот за развој на Источен плански регион се потпиша Меморандум за соработка со Центарот за истражување и информирање за животната средина „Еко-Свест“ од Скопје за проектот „Да зборуваме за климатските промени“.

Проектот има за цел да го зајакне влијанието на локалните и националните граѓански организации преку воспоставување на коалиција за климатски промени на национално ниво, како и подигнување на свеста за важноста на приспособувањето на климатските промени.

Со потпишувањето на овој Меморандум за соработка ќе се овозможи создавање на услови за промовирање и пошироко прифаќање на прашањата поврзани со климата и климатските промени, како и со животната средина воопшто во целиот Источен плански регион.