Унапредување на прекуграничната сорботка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија

Центарот за развој на Источен плански регион – Штип започна со имплементирање на проектот “Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст” со крајна цел подобрување на бизнис климатата во прекуграничниот регион помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија. Проектот има за цел да ја подобри бизнис соработката  преку развој на бизнис услуги, маркетинг на малите и средни претпријатија и подобрување на пристапот до информации и консултантски услуги во прекуграничниот регион.
Повеќе...

Промотивен ден на Источниот плански регион

alt19 декември Ден на градот – Патрон на општина Штип, Центарот за развој на Источниот плански регион заедно со 11 општини од регионот, овој ден го прогласи и за „Промотивен ден на Источниот плански регион“. Во Штип сите 11 општини ги претставија своите потенцијали пред граѓаните од Штип и регионот како и можните инвеститири.

Изложениот пишан промотивен материјал, археолошките антиквитети, традиционалната храна и пијалоци, традиционалните ракотворби како и производи од производните капацитети од регионот беа презентирани пред присутните на настанот.
Повеќе...

Саем на трудот

altНа 17 и 18 декеври 2011 година во организација на МЛС и Центарот за развој на Источниот плански регион во чиј состав влегуваат 11 општини од регионот во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за економија, Стопанската комора на Република Македонија, Агенцијата за вработување на Република Македонија, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, општина Штип и Советот за развој на Источниот плански регион се одржа држа првиот „Саем на трудот“ на локација Безистен - Штип. 

Настанот го отвори Заменик Министерот за локална самоуправа г-дин Сашо Лазаровски.
Повеќе...