Потпишан Договорот за изработка на проектна документација за Спортско рекреативен Центар “Брегалница”, Штип

Од 03.12.2014 година, Центарот за развој на Источен плански регион започна со реализација на проектот

Грантова шема за поддршка на Источниот регион, проект финансиран од ГИЗ РЕД Програмата за регионален економски развој во Македонија. Во рамките на овој систем на грантови ќе бидат  финансирани  два проекта и тоа:

Повеќе...

Завршна прес конференција за Проектот Малеш

Центарот за развој на Источен плански регион – Штип и Бизнес Информативниот и Консултантски Центар – Сандански на 20 Јануари 2014 година (понеделник) во општина Сандански, Република Бугарија одржаа завршна прес конференција за претставување на резултатите на проектот “Промоција и заштита на биодиверзитетот на Малешевските планини - МАЛЕШ“, проект финансиран од Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија 2007 - 2013, Инструмент за претпристапна помош CCI Number 2007CB16IPO007.

Повеќе...

“Седум години неуспешна реализација на регионални депонии во Р. Македонија”

Согласно заклучокот од 177-та седница на Влада на Република Македонија од 24.12.2013 година, на 22 јануари 2014 година, во организација на  Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија-ЗЕЛС, , во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија и Министерството за локална самоуправа на Република Македонија, во прсториите на ЗЕЛС, се  одржа советување на тема  „Седум години неуспешна реализација  на регионални депонии во Република Македонија“.

Повеќе...

“РАТКОВА СКАЛА” - ПРИРОДНА РЕТКОСТ

 

Во кабинетот на градоначалникот на општина Пробиштип, на 10 февруари 2014 година се одржа работна средба со претставници од  Министетрството за животна средина и просторно планирање, претставници од Македонското еколошко друштво и Центарот за развој на Источен плански регион. На средбата се расправаше по основ на веке отпочнатата активност за преиспитување на  можностите и придобивките од прогласувањето на “Раткова Скала” за подрачје со природна реткост или заштитено подрачје - споменик на природата или парк на природата.
 
Повеќе...