Семинар за Европски стандарди и деловна соработка од проектот „Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст”

altЦентарот за Развој на Источен Плански Регион-Штип, на 27 Декември, 2011 година, (вторник) во хотел ИЗГРЕВ, Штип, организираше:

Семинар за Европски стандарди и деловна соработка

(Република Македонија - Република Бугарија)

 Од проектот: Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст, 2007CB16IPO007-2009-1-12, проект финансиран од ИПА, Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија 20072013, CCI Number 2007CB16IPO007.

Повеќе...

Обука за Управување со проекти (проектен менаџмент) и развој за институциите кои нудат поддршка на бизнис секторот и локалните власти од проектот “Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст”

altЦентарот за развој на Источен плански регионШтип, во рамките на проектот “Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст 2007CB16IPO007-2009-1-12, проект финансиран од страна на Европската унија, IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, и се импелментира на територија на Источниот плански регион во Р. Македонија и Областа Благоевград од Р.Бугарија на 09-10 Декември, 2011 година, во хотел Изгрев, Штип одржа

Повеќе...

ГРАДЕЊЕ НА ПАРТНЕРСКА МРЕЖА МЕЃУ ИНСТИТУЦИИТЕ КОИ НУДАТ ПОДДРШКА НА БИЗНИС СЕКТОРОТ, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ

altВо рамките на проектот “Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст”, финансиран од Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија и Р.Македонија, во Штип од 11-12.11.2011 година, се одржа првата Контактна средба за градење партнерска мрежа за соработка помеѓу Институциите кои нудат поддршка на бизнис секторот во прекуграничниот регион. Основна цел на проектот е подобрувањето на бизнис климата во овој регион преку унапредување на бизнис соработката на компаниите како и преку развој на нови бизнис услуги и иновативен начин на промоција на компаниите.

 
Повеќе...

Прес-конференција за проектот „Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст“

 altЦентарот за Развој на Источен Плански Регион – Штип, на 09 Ноември, 2011 година, во хотел “ОАЗА”, Штип ја одржа првата прес-конференција за проектот:  

„Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст“, 2007CB16IPO007-2009-1-12, проект финансиран од ИПА, Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија 2007-2013, CCI Number 2007CB16IPO007.
Повеќе...