Одржан Управниот Одбор

На 12 февруари 2014 година во Штип се одржа   III (трет)состанок на  Управниот Одбор на проектот Програма за зачувување на природата во Македонија и IV (четврт) состанок на  Управниот Одбор на проектот Управување со речниот слив на реката Брегалница.Oвие проекти се финансирани преку Швајцарската конфедерација т.е Швајцарската Агенција за развој и соработка СДЦ и Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО,  

Повеќе...

Одржана прва работна средба во општина Гоце Делчев Р.Бугарија од проект „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион“ КРЕАТИВА

Центарот за развој на Источен плански регион на 19 и 20 февруари 2014 година во општина Гоце Делчев Р. Бугарија одржа  првата работна средба од проектот “Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион”.

Повеќе...

Средба помеѓу Светска банка, Делегација на ЕУ и Градоначалниците од ИПР

Состанокот се оддржа во општина Кочани на 09.04.2014 год. и беше организиран од страна на Светска банка и поддржан од Центарот за развој на Источен плански регион. Состанокот беше отворен од страна на Градоначалниот на општина Кочани, Г-дин Ратко Димитровски кој ја поздрави идеата за вклучување на крајните корисници (бенефициенти) во процесот и начинот на дистрибуција на предвидените средства.

Повеќе...