Промоција на проектот„Еко патека за поврзување на Лесново, општина Пробиштип со Пантелеј, општина Кочани“

alt

На 23.12.2010 година Центарот за развој на Источниот плански регион и партнерите во проектот: Општина Пробиштип и Општина Кочани во Злетово на локалитетот Подпешки ја промовираа реализацијата на Проектот „Еко патека за поврзување на Лесново, општина Пробиштип со Пантелеј, општина Кочани“.

Повеќе...

Промоција на проектот „Интегрирана туристичка понуда долж ИЦТ“

altНа 17.12.2010 година во месноста Јуовец во Берово се одржа промоција на проектот „Интегрирана туристичка понуда долж ИЦТ“.  Имајки во предвид дека дел од патеката на Железната Завеса минува и низ нашиот регион, мора да потенцираме дека се отвараат нови можности за промоција на природните убавини и реткости  во микрорегионот Пијанец-Малеш, а со тоа и на целиот регион.

Повеќе...

Отпочна со реализацијата проектот „Изградба на колекторски систем с. Митрашинци“

altНа 30  септември 2010 година (четврток), од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион е направена посета на локацијата за отпочнување со реализацијата на проектот „Изградба на колекторски систем с. Митрашинци“ со цел да се воведе во работа од страна на Надзорниот орган Изведувачот на работите „Аквамонт-инг“ и одбележи официјалното отпочнување со градежни работи на овој колекторски систем. Овој проект е одобрен за финансирање од Бирото за регионален развој од средствата за  2009 година. Градежните работи се во тек и се очекува да се завраши до крајот на месец декември оваа година.
 

Студиско патување во Разлог Р. Бугарија

altНа 23-25 септември 2010 година, се реализира Студиско патување во Разлог Р. Бугарија на кое учествуваа градоначалниците на Источниот и Југоисточниот плански регион како и Раководителите на Центарот за развој на Источниот и Југоисточниот плански регион. Студиското патување беше во организација на ГТЗ и Здружението на Југозападните општини од Р.Бугарија. Студиското патување „Регионален економски развој преку Регионален менаџмент” е од особено значење, имајќи го во предвид искуството на партнерите од Р. Бугарија во имплементацијата на проекти финансирани од евроипските фондови.

Повеќе...