CORRIGENDUM No: 01
to the
CONTRACT NOTICE

Publication reference: 05-346 CBC006.2.21.028/01

Subject: RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF MULTICULTURAL CENTRE
Location:
North Macedonia, East planning region

The announcement is corrected or modified as follow:
Instead of: “The deadline for submission of tender is 04.10.2019, 10:00 (local time)”
Read: “The deadline for submission of tender is 27.09.2019, 12:00 (local time)”


All other terms and conditions of the contract notice remain unchanged. The above alterations and/or corrections to the contract notice are integral part of the contract notice.

Центарот за развој на Источниот плански регион на ден  12 и 13 Септември во Конференциската сала на Мултимедијалниот Центар „Киро Глигоров“ во Штип организира Меѓународната конференција „Добри практики за регионален развој во Источен регион“.

Повеќе...

На 11.09.2019 година во просториите на општина Пробиштип се потпиша Договорот помеѓу Центар за развој на Источен плански регион и Промонтинг ДООЕЛ Скопје за Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали“ во Пробиштип. Проектот е дел од годишната листа на проекти за 2019 година од Програмата за развој ан Планските региони.

Повеќе...

Во Периодот од 26-29.08.2019 година, делегација од Општина Жалец и Развојната агенција Савиња го посетија Источниот плански регион. Целта на посетата беше взаемно промовирање на меѓународните пријателски, професионални и стручни односи помеѓу двата региона како и да се прошири досегашната соработката помеѓу општините кои припаѓаат на регионите, институциите, бизнис секторот, граганските организации итн. 

Повеќе...