Кликнете тука и преземете го Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024).