Поставување на фотоволтаични панели на јавни објекти во Источен плански регион Поставување на фотоволтаични панели на јавни објекти во Источен плански регион април 15, 2024 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Одржана XVI (Шеснаесеттата) итна Седница на Советот за развој на Источен плански регион март 29, 2024 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Дигитализирани општини во Источен плански регион март 19, 2024 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Одржана XV (Петнаесетта) Седница на Советот за развој на Источен плански регион март 5, 2024 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Одржана Втора форумска сесија во Источен плански регион Одржана Втора форумска сесија во Источен плански регион декември 25, 2023 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Одржана Прва форумска сесија во Источен плански регион Одржана Прва форумска сесија во Источен плански регион декември 6, 2023 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ На 27 ноември 2023 година, Директорот на Бирото за регионален развој Г-дин Рамиз Реџепи и Директорот на Центарот за развој на Источен плански регион Г-ѓа Зујица Ангелова, ги потпишаа Договорите за финансирање на регионални проекти за развој на Источниот плански регион. Средствата во висина од 49,6 милиони денари се обезбедени од Програмата за рамномерен регионален развој за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година, преку Министерство за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Истовремено, обезбедени се и средства во висина од 6.3 милиони денари, ко-финансирање од страна на општините, крајни корисници во проектите. Во 2024 година во Источниот плански регион ќе се работи на: 1. Инсталација на фотоволтаични системи на јавни објекти во 5 (пет) општини од Источниот плански регион. Во рамки на проектот ќе бидат инсталирани 2 фото напонски централи во општина Штип, 3 фото напонски централи во општина Карбинци, 3 фото напонски централи во општина Кочани, 1 фото напонска централа во општина Виница и 3 фото напонски централи во општина Македонска Каменица. Со проектот ќе бидат опфатени 13 јавни објекти од регионот. 2. Збогатување на туристичката понуда во Источниот плански регион. Во рамки на проектот се предвидува изградба на 3 (три) пешачко-велосипедска патека на Беровско Езеро, доуредување на барски екосистем Езерце во општина Пехчево - III фаза, изградба на рекреативен комплекс во с. Пишица, Општина Пробиштип и поплочување на улици во автентичен стил во населба Ново Село - II фаза. 3. Подобрување на условите за развој на туризмот во Источниот плански регион со обезбеден дел од средства ќе биде резервен проект за овој програмски период. Дополнително, од заштедените средства од Програмата за развој на планските региони за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година, беше потпишан и анекс на Договорот за реализација на проектот “Подобрување на условите за развој на планинско - рекреативен туризам – Уредување на СРЦ Пониква”. Целта на Програмата за рамномерен регионален развој е подобрување на благосостојбата во сите осум плански региони, намалување на регионалните диспаритети и подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните преку остварување на рамномерен и одржлив развој на целата територија на државата. Средствата ќе бидат максимално и одговорно искористени - сé со цел одржлив развој на регионот и подобар живот за граѓаните на Источниот плански регион! Потпишани договори за реализација на регионални проекти за развој на Источниот плански регион за 2023 - 2024 година ноември 27, 2023 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Работилница за обука на вработени во администрација на општините во ИПР Работилница за обука на вработени во администрација на општините во ИПР ноември 6, 2023 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ
Поставување на фотоволтаични панели на јавни објекти во Источен плански регион

Поставување на фотоволтаични панели на јавни објекти во Источен плански регион

Центарот за развој на источен плански регион го спроведува проектот “Инсталација на фотоволтаични системи на јавни објекти во Источен плански регион“, кој е финансиран од програмата за финансирање на проекти
Прочитајте повеќе

Одржана XVI (Шеснаесеттата) итна Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 28.03.2024 година, онлајн на виртуелната платформа ZOOM, ја одржа XVI (Шеснаесеттата) итна Седница. На Седницата Советот донесе: Одлука за усвојување на
Прочитајте повеќе

Дигитализирани општини во Источен плански регион

Половина од граѓаните не знаат дека општините им нудат услуги онлајн Програмата за развој на Oбединетите Hации (УНДП) спроведе истражување за обемот на искористеноста на е-услуги во институциите во зeмјата.
Прочитајте повеќе

Одржана XV (Петнаесетта) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 04.03.2024 година, во општина Карбинци, ја одржа XV (Петнаесетта) Седница. Советот ја утврди Листата на Предлог – Проекти за развој на
Прочитајте повеќе
Одржана XIV (Четиринаесетта) итна Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Одржана XIV (Четиринаесетта) итна Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 22.12.2023 година, во општина Виница, ја одржа XIV (Четиринаесеттата) Седница. На Седницата Советот донесе:– Одлука за одбивање на концепт решенија;– Одлука
Прочитајте повеќе

Општини во регионот

o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o10
o11