Четврта форумска сесија за презентирање на резултатите од спроведениот проект „Доградба и реконструкција на Дом за стари лица - Берово” април 4, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Одржана дваесет и првата седница на Советот за развој на Источен плански регион март 31, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Потпишан Меморандум за соработка за изработка на новиот Просторен план на РСМ март 21, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Реализирана обука за јакнење на капацитетите на тема „Интерпретација на културното наследство“ март 16, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Јавен повик за Дигитализација на земјоделство март 16, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Одржана обука за „Управување со културно наследство„ од проектот „Културен мост низ вековите“ март 15, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Јавни повици за грантови од Министерство за економија март 15, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ Презентација на инструментот за поддршка Кoфинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст на ФИТР март 3, 2021 ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Четврта форумска сесија за презентирање на резултатите од спроведениот проект „Доградба и реконструкција на Дом за стари лица – Берово”

Центарот за развој на Источен плански регион организираше четврта (последователна) сесија од програмата „Регионални форуми во заедницата“, во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, со поддршка на
Прочитајте повеќе

Одржана дваесет и првата седница на Советот за развој на Источен плански регион

На ден 31.03.2021 година на виртуелната платформа ZOOM се одржа дваесет и првата седница на Советот за развој на Источен плански регион. На Седницата беа присутни градоначалниците од Источниот плански
Прочитајте повеќе

Потпишан Меморандум за соработка за изработка на новиот Просторен план на РСМ

Министерот за животна средина и просторно плaнирање, Насер Нуредини, директорот на Агенцијата за планирање на просторот, Андријана Андреева и раководителите на осумте Центри за развој на планските региони, денеска потпишаа
Прочитајте повеќе

Реализирана обука за јакнење на капацитетите на тема „Интерпретација на културното наследство“

Центарот за развој на Источен плански регион започна со реализација на активностите поврзани со јакнење на капацитетите на населението од Источниот плански регион во рамките на проектот „Нашето заедничко минато
Прочитајте повеќе

Јавен повик за Дигитализација на земјоделство

Фондот за иновации и технолошки развој на ден 16.03.2021 година, го објавува Јавниот повик за: „Дигитализација на земјоделство“. Одржливото земјоделство е во срцето на „Целите за одржлив развој” на Обединетите
Прочитајте повеќе

Општини во регионот

o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o10
o11