Skip to content

Month: мај 2009

Втората Седница на Советот за развој на Источен плански регион и шеснаестото Регионално Собрание на Градоначалници од Брегалничко – Струмичкиот Регион

На 14. 05. 2009 во Хотел Сириус во Струмица се одржа Втората Седница на Советот за развој на Источен плански регион.

Седницата започна со усвојување на Записникот од Конститутивната седница на Советот за развој на Источниот плански регион одржана на 10.05.2009 година во Штип и Записникот од XXIII (дваесет и третата) седница на Советот за развој на Источниот плански регион во стариот состав, одржана на 13.03.2009 година во Штип.

Прочитајте повеќе