Skip to content

Month: јуни 2010

Работилница на тема „Регионален Маркетинг“

Центарот за развој на источниот плански регион во соработка со ГТЗ РЕД програмата за регионален развој во Македонија одржаа работилницата на тема „Регионален маркетинг„. Работилницата се одржа во хотелот Оаза
Прочитајте повеќе

Јавна расправа за “Студијата за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион”

Центарот за развој на Источниот плански регион на 22-ри Јуни во големата сала на општина Штип одржа јавна расправа за „Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за произвотство на
Прочитајте повеќе

Кластеринг

Кластерите како форма на организирање на сите чинители кои придонесуваат за јакнење на компаниите, е алатка која се повеќе се користи во светот. Во процесот на кластеринг е важна улогата
Прочитајте повеќе

Средба на општините од Источниот плански регион

Средбата на општините од Источниот плански Регион се одржа на 9-ти Јуни 2010 година во големата сала на општина Штип, на средбата присутни беа Градоначалниците на општините и директорите на
Прочитајте повеќе

Тематска работилница „Заштита на животната средина преку меѓуопштинска соработка“

УНДП како активен чинител во меѓуопштинската соработка (МОС) реализираше повеќе проекти во 36 општини ширум земјата, во областа на урбанизмот, локалните даноци и такси, инспекцијата и локалниот развој. Во партнерство
Прочитајте повеќе

Активности за изработка на студија за одржлив развој на органското земјоделско производство во Источниот плански регион

Последниот ден од мај беше терминот кога се одржа првата, од двете планирани работилници од Проектната задача Изработка на Студија за одржлив развој на органското земјоделско производство.    На истата
Прочитајте повеќе

“Сакај ја Македонија, уживај во својата татковина”

Имплементацијата на Проектот “Сакај ја Македонија, уживај во својата татковина” започна на 08.05.2010 година на Плоштад Македонија во Скопје во делот познат како лизгалиште и се одржува секоја сабота во
Прочитајте повеќе

Меѓународен Симпозиум „Патеката на Железната завеса”

„Патеката на Железната завеса" (Iron Curtain Trail – ICT) поврзува низа национални и прекугранични заштитени области по текот на поранешната Железна завеса – притоа минувајќи низ многу земји, вклучително и
Прочитајте повеќе

Студиски престој во Словенија и Хрватска

Од 9-16 Мај 2010 година во рамките на оперативната програма на ГТЗ за јакнење на капацитетите на регионално ниво за 2010 година – Мерки за јакнење на капацитетите за регионалните
Прочитајте повеќе