Skip to content

Month: мај 2011

Креирање на работни места преку Практикантска работа

 
Прочитајте повеќе

„Геотермална енергија во Македонија – Кочанска депресија“

На ден 31 март 2011 година во општина Кочани под покровителство на Претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, во хотелот „Национал“ Кочани се одржа презентација под наслов „Геотермална енергија во
Прочитајте повеќе

Работилница за дефинирање на патеката на желзната завеса во Источниот плански регион

На 25 март 2011 година во општина Пехчево се одржа состанок во врска со Проектот  „The Balkan Velo Trail – BVT-13”, на кој се дискутираше за идните активности кои треба
Прочитајте повеќе

Јавна расправа за физибилити Студијата во месноста Арамиска чешма

На ден 24.03.2011 година во хотел  “Национал” се одржа јавна расправа заизработената физибилити студија со идејно решение за изградба на мала акумулација во месноста Арамиска чешма .Физибилити студијата ја презентираше
Прочитајте повеќе

Презентација на проектот „Сигнализација и сигналитика на туристички локалитети во микрорегионот Пијанец-Малеш“.

На 18 март 2011 година општина Делчево беше домакин  на финалната презентација на проектот „Сигнализација и сигналитика на туристички локалитети во микрорегионот Пијанец-Малеш“. Носител на проектот е Проектот е Центарот
Прочитајте повеќе

Одржан состанок по повод проектот „Градење на капацитетите за имплементација за индустриската политика“

На 15 март 2011 година Министерството за економија во соработка со Министерството за локална самоуправа одржа состанок за: Kонсултации за подготовка на ТОР за ИПА проектот „Градење на капацитетите за
Прочитајте повеќе

Workshop to define the Iron Curtain Trail in East Planning Region

On March 25, 2011, in the municipality Pehchevo, a meeting on the project "The Balkan Bike Trail” was held, during which future activities to be undertaken by the Center for
Прочитајте повеќе

Состанок за Проектот „The Balkan Velo Trail – BVT-13”,

На 11 март 2011 година во општина Делчево се се одржа состанок во врска со Проектот  „The Balkan Velo Trail – BVT-13”, на кој се дискутираше за идните активности кои
Прочитајте повеќе

Врачена „Студијата за одржлив развој на органско земјоделско производство во Источниот плански регион”

На 04 март 2011 година во просториите на Универзитетот  “Гоце Делчев” Штип на свечен начин од страна на Ректорот на универзитетот  Д-р Саша Митрев на Градоначалниците од регионот им беше
Прочитајте повеќе