Skip to content

Унапредување на прекуграничната сорботка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија

ДАТУМ

јануари 24, 2012

Категории

Центарот за развој на Источен плански регион – Штип започна со имплементирање на проектот “Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст” со крајна цел подобрување на бизнис климатата во прекуграничниот регион помеѓу Р.Македонија и Р.Бугарија. Проектот има за цел да ја подобри бизнис соработката  преку развој на бизнис услуги, маркетинг на малите и средни претпријатија и подобрување на пристапот до информации и консултантски услуги во прекуграничниот регион.
Во делот на активности предвидени се: Основање и раководење на Бизнис центар за прегугранични иницијативи во Штип; Создавање на заедничка веб платформа за маркетинг и бизнис информации (JUMP); Спроведување на серија семинари и обуки на менаџери од мали и средни претпријатија и Институции кои нудат поддршка на бизнис секторот; Издавање на  Прекуграничен Бизнис каталог за МСП; Градење на Партнерска Мрежа за соработка помеѓу Институциите кои нудат поддршка на бизнис секторот во целиот прегураничен регион.
Г-ѓа Драгица Здравева, Раководител на Центарот за развој на Источен плански регион – Штип, изјави: “Ова претставува почеток на една долгорочна соработка помеѓу овие два региона и веруваме дека ќе донесе огромни позитивни резултати на економски план. Целта е да им овозможиме на компаниите од двете држави да се поврзат со цел да ги подобрат своите производи и услуги и успешно заеднички да настапат на единствениот европски пазар. Наша крајна цел е постојано да се унапоредува соработката, не само на економски план туку и во останатите сегменти”.
Проектот е со траење од 12 месеци и се очекува да доведе до привлекување на повеќе инвестиции во двата партнерски региони кои нудат огромни можности и неискористени потенцијали. Со воспоставувањето на Партнерската Мрежа за соработка помеѓу Институциите кои нудат поддршка на бизнис секторот се очекува да се создадат заеднички мерки и инструменти за потикнување на соработката помеѓу малите и средни претпријатија.
Проектот  е финансиран од страна на Европската унија, IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, и се импелментира на територија на Источниот плански регион во Р. Македонија и Областа Благоевград од Р.Бугарија.  
 

Споделeте:

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

I accept the Privacy Policy